Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 130 z 21października 2021 r.
w sprawie zarządzenia ogólnogminnych konsultacji z
mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie dotyczących zmiany granic
administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie
22.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 127 z 18 października 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu Obywatelskiego i jej
zadań.
19.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 126 z 15 października 2021 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
19.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 125 z 14 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą
"Zabytki gminy Drawsko Pomorskie w kadrze"
15.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 124 z 14 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
programu pod nazwą: „Wykonanie szczepień ochronnych przeciwko
grypie dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie po 65 roku
życia w 2021 r.”
14.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 123 z 12 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pod nazwą "ZABYTKI W
MOJEJ GMINIE"
14.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 122 z 12 października 2021 r.
w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko
Pomorskie na rok 2021
14.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 120 z 08 października 2021 r.
w sprawie udziału pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku
Pomorskim w treningu akcji kurierskiej na terenie gminy Drawsko
Pomorskie
14.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się