Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz skrótów
do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2030 r." dla lasów położonych w
granicach administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie i
stanowiących jej własność
28.12.2020 więcej
Zadania w zakresie gospodarki leśnej
do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2030 r." dla lasów położonych w
granicach administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie i
stanowiących jej własność
28.12.2020 więcej
Uproszczony plan urządzenia Lasu - Gudowo
do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2030 r." dla lasów położonych w
granicach administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie i
stanowiących jej własność
28.12.2020 więcej
Uproszczony plan urządzenia Lasu - Mielenko Drawskie
do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2030 r." dla lasów położonych w
granicach administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie i
stanowiących jej własność
28.12.2020 więcej
Inwentaryzacja stanu lasu - Obręb Drawsko Pomorskie
do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2030 r." dla lasów położonych w
granicach administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie i
stanowiących jej własność
28.12.2020 więcej
Inwentaryzacja stanu lasu - Obręb Zagozd
do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2030 r." dla lasów położonych w
granicach administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie i
stanowiących jej własność
28.12.2020 więcej
Inwentaryzacja stanu lasu - Obręb Borne
do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2030 r." dla lasów położonych w
granicach administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie i
stanowiących jej własność
28.12.2020 więcej
Inwentaryzacja stanu lasu - Obręb Ostrowice
do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2030 r." dla lasów położonych w
granicach administracyjnych gminy Drawsko Pomorskie i
stanowiących jej własność
28.12.2020 więcej
Obwieszczenie z 22 grudnia 2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu proj. "Uproszczonego Planu
Urządzenia Lasu na okres od 1.01.2021 r.do 31.12.2030 r.dla
lasów poł. w granicach admin. gm. Drawsko Pom. i stanowiących
jej własność
23.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się