Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Nr 126/2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 15 października 2021 r.
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza wykaz nieruchomości
stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonej
do sprzedaży obejmujący lokal mieszkalny przy ul. ul. 11 Pułku
Piechoty 25/1 miasta Drawsko Pomorskie.
15.10.2021 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem Nr 118/2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 5 października 2021 r.
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza wykaz nieruchomości
stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych
do zbycia obejmujący działki 52/2, 52/3, 53 w obrębie Gajewk i
działki nr 25/2, 26/15, 26/17, 26/18, 71/9, 75/1, 75/3 w
obrębie Jankowo, gmina Drawsko Pomorskie
07.10.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Burmistrz Drawska Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości
informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
lokalowej tj. lokalu mieszkalnego w uudynku przy ul. Sikorskiego
35/3 na działce nr 280/1 w obrębie 0011 miasta Drawsko
Pomorskie.
01.10.2021 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Nr 109/2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 17 września 2021 r.
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza wykaz nieruchomości
stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych
do zbycia obejmujący działki nr 42 w obrębie Woliczno, 145/4 w
obrębie 12 i 234/4 w obrębie 11.
17.09.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 02 września 2021 r. na sprzedaż lokalu
mieszkalnego w miejscowości Borne 1/1 wraz z udziałem w
działkach nr 211/9 i 211/10, obręb Borne, gmina Drawsko
Pomorskie.
16.09.2021 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Nr 108/2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 15 września 2021 r.
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza wykaz nieruchomości
stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych
do zbycia obejmujący lokale mieszkalne przy ul. Bednarskiej 3/2,
ul. 11 Pułku Piechoty 45/5 i 11 Pułku Piechoty 89/5 miasta
Drawsko Pomorskie.
15.09.2021 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej na terenie gminy Drawsko Pomorskie w m. Przytoń 19
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na
terenie gminy Drawsko Pomorskie w budynku Przytoń 19.
19.08.2021 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej na terenie miasta Drawsko Pomorskie przy ul. Sikorskiego
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na
terenie miasta Drawsko Pomorskie w budynku przy ul. Sikorskiego
35.
19.08.2021 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Drawsko Pomorskie przy ul. Starogrodzkiej
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej na terenie miasta Drawsko Pomorskie przy ul.
Starogrodzkiej.
09.07.2021 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Drawsko Pomorskie przy ul. Złocienieckiej
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych na terenie miasta Drawsko Pomorskie przy ul.
Złocienieckiej.
07.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się