Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przetarg z dnia 22 października 2021r.
Budowa dwóch budynków mieszkalnych 24 - rodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i przyłączami sanitarnymi przy ul.
Krótkiej 1A i 1B w Drawsku Pomorskim
22.10.2021 więcej
Przetarg z dnia 03 września 2021r.
"Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie"
03.09.2021 więcej
Przetarg z dnia 27.08.2021r.
Oświetlenie części ul. Orlickiej, ul. Jeleniogórskiej i ul.
Zakopiańskiej
27.08.2021 więcej
Przetarg z dnia 23 sierpnia 2021r.
Samochód rozpoznawczo – ratowniczy typu Pickup z układem
napędowym 4x4
23.08.2021 więcej
Przetarg z 05.08.2021
„Samochód rozpoznawczo – ratowniczy typu Pickup z układem
napędowym 4x4”
05.08.2021 więcej
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki „Kompleksowa usługa oświetlenia
ulic i dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie
gminy Drawsko Pomorskie”.
16.07.2021 więcej
Przetarg z dnia 17.06.2021r.
Przebudowa ulicy Seminaryjnej.
17.06.2021 więcej
Przetarg z dnia 16.06.2021r.
Doświetlenie przejść dla pieszych
16.06.2021 więcej
Przetarg z dnia 27.05.2021r.
Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w
obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska
27.05.2021 więcej
Przetarg z dnia 13.05.2021 r.
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic zarządzanych przez
Burmistrza Drawska Pomorskiego
13.05.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się