Lista artykułów

Nazwa artykułu
Z 30.12.2020 - Budowa ul. Sadowej - projekt
Budowa ul. Sadowej - projekt
31.12.2020 więcej
Z 29.12.2020 - Wykonanie instal. fotowoltaicznej w obiektach użyt.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności
publicznej
30.12.2020 więcej
Z 23.12.2020 - Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku – I etap - roboty budowlane
Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu
mieszkaniowym w Zarańsku – I etap - roboty budowlane
26.12.2020 więcej
Z 22.10.2020 - Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim
Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim
23.10.2020 więcej
Z 16.10.2020 - Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja
Pomorze Zachodnie–Bezpieczna Edukacja współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
19.10.2020 więcej
Z 08.10.2020 - Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Gudowie, Radowie Wielkim, Bobrowie i w Drawsku Pomorskim
„Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w
Gudowie, Radowie Wielkim, Bobrowie i w Drawsku Pomorskim"
08.10.2020 więcej
Z 28.09.2020_II_Modernizacje stacji uzdatniania wody
Modernizacje stacji uzdatniania wody na t. gm. Drawsko Pomorskie
29.09.2020 więcej
Z 28.08.2020 - Modernizacje stacji uzdatniania wody na t. gm. Drawsko Pomorskie
Modernizacje stacji uzdatniania wody na t. gm. Drawsko Pomorskie
28.08.2020 więcej
Przetargi nieograniczone - 2019-2020
Przetargi nieograniczone - 2019-2020
22.07.2020 więcej
Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinek ul. Sikorskiego Przedszkole
Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sikorskiego w
kierunku Przedszkola w Drawsku Pomorskim
22.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się