Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja_7_2021
w sprawie sprzedaży gruntów przy ul. Chrobrego
03.09.2021 więcej
Petycja_6_2021
w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej
02.09.2021 więcej
Petycja_5_2021
w sprawie zezwolenia na zakup gruntu pod garaż
08.06.2021 więcej
Petycja_4_2021
w sprawie przyłączenia wsi Woliczno do wsi Jankowo
14.04.2021 więcej
Petycja_3_2021
w sprawie budowy nawierzchni ulicy Fałata w Drawsku Pomorskim
14.04.2021 więcej
Petycja_2_2021
w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
14.04.2021 więcej
Petycja_1_2021
w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
14.04.2021 więcej
Petycja_8_2020_w sprawie zmiany
regulaminu Budżetu Obywatelskiego
08.01.2021 więcej
Petycja_7_2020_w sprawie przyjęcia uchwały
w sprawie szczepień na chorobę COVID 19
08.01.2021 więcej
Petycja_6_2020_w sprawie utworzenia płatnego parkingu
w sprawie utworzenia płatnego parkingu na dz. 181 obr.11
m.Drawsko Pomorskie
08.01.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się