Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ROŚ.6220.15.2021.ICH z 13.10.2021
budowa farmy fotowoltaicznej PV Grzybno o mocy do 60 MW wraz z
infrastruktura przyłączeniową
14.10.2021 więcej
ROŚ.6220.13.2021.ICH z 05.10.2021
Farma fotowoltaiczna o mocy do 1,1 MW w miejscowości Mielenko
Drawskie
06.10.2021 więcej
ROŚ.6220.14.2021.ICH z 07.09.2021
Retencja Korytowa - Program Nawodnień Rolniczych w ramach
przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu
Zlewni w Gryficach - część nr 7
07.09.2021 więcej
ROŚ.6220.11.2021.ICH
Kompleks budynków wielorodzinnych mieszkalnych o zwartej
zabudowie z garażem wielostanowiskowym wraz z niezbędną
infrastrukturą na nieruchomości
15.06.2021 więcej
ROŚ.6220.6.2021.ICH
Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Sadowej i ul. Spokojnej wraz z
drogą do ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim
31.05.2021 więcej
ROŚ.6220.11.2020.ICH
Budowa stacji paliw płynnych LPG w Drawsku Pomorskim przy ul.
Toruńskiej 4, dz. nr 5, 6/1,6/2 obr. 11 m.Drawsko Pomorskie
03.02.2021 więcej
ROŚ.6220.1.2021.ICH
budowa farmy fotowoltaicznej PV Zarańsko o mocy do 160 MW wraz z
infrastrukturą połaczeniową na dz. o nr ewid.: 10/2 obr.
Dalewo i 139/13 obr. Zarańsko gm. Drawsko Pomorskie
01.02.2021 więcej
ROŚ.6220.9.2020.ICH
Budowa myjni samochodowej automatycznej oraz podziemnego
zbiornika AdBlue z montażem dystrybutora ...
04.11.2020 więcej
ROŚ.6220.7.2020.ICH
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz. ewid. 169/6, obr. Dołgie gm.
Drawsko Pomorskie
24.09.2020 więcej
ROŚ.6220.8.2020.ICH
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędna
infrastrukturą techniczną na dz. ewid. 9/11, 10/1 oraz 5/13
obr. Gajewo gm. Drawsko Pomorskie
22.09.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się