2019-12-26

Numery telefonów

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM
ul. Gen.Wł.Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 36 334 85 do 87; fax 94 36 331 13; e-mail: drawsko@post.pl 

STANOWISKO

Imię i nazwisko pracownika

nr pok.

Telefon bezpośredni

adres e-mail

Burmistrz - Czerwiński Krzysztof
210
94 3633 485
Z-ca Burmistrza - Kabat Ireneusz
210
94 3633 485
Sekretarz Gminy - Kardaś Joanna
207
94 3446 833
Skarbnik Gminy - Jędrzejewska-Garbacz Jadwiga
106
94 3446 844

REF. OGÓLNO-ORGANIZACYJNY - OG

kier.ref. Joanna Kardaś - Sekretarz Gminy
207
94 3446 833
z-ca kier./archiwum zakładowe - Kowalska Marcelina
205
94 3446 827
sekretariat - Wysoczańska Sylwia
210
94 3633 485
kadry - Żukowska Marzena
205
94 3446 826
informacja - Stasiełowicz Beata, Magiera Anna
117
94 3446 821
 
spr. organizacyjne - Trysz Klaudia
205
94 3446 825
obsł. rady miejskiej i org. pomocniczych - Brusanowska Agata
306
94 3446 842
fundusz sołecki - Łatkowska Joanna
306
94 3446 829
starszy informatyk - Hnatewicz Mirosław
307
94 3446 843

REF. PLANOWANIA BUDŻETU I FINANSÓW - PBF

kier. ref. Zielińska Danuta
103
94 3446 803
księgowość budżetowa - Grzymska Agnieszka
104
94 3446 804
księgowości budżetowej i podatków - Hrynkiewicz Paulina
104
94 3446 805
księgowość budżetowa - Dowżycka Agnieszka
105 
94 3446 807
księgowość budżetowa - Roszak Małgorzata
107
94 3446 808
płace - Banachowicz Anna
107
94 3446 809
księgowość podatkowa - Zdun Agnieszka
108
94 3446 810
księgowość budżetowa - Belnik Jadwiga
108
94 3446 810

REF. PODATKÓW I OPŁAT ORAZ WINDYKACJI - POW

kier. ref. Marecka Lucyna
116
94 3446 820
wymiar podatk. - Nowicz Urszula
102
94 3446 801
wymiar podatk. - Pietrasik Katarzyna
102
94 3446 802
windykacja, podatki i opłaty - Tymińska Anna
114
94 3446 817
windykacja i opłaty lokalne - Łataś Elżbieta
114
94 3446 816

Sam.stan.ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY - PF

specjalista - Marczewska-Cygan Kamila
205
94 3446 828

REF. PROMOCJI i SPORTU - PR

kier.ref. Łukasz Marcin
206
94 3446 831
promocja i turystyka - Klimczak Bernadetta
206
94 3446 832
promocja@drawsko.pl    
promocja gminy, współpraca z instyt. - Wasilewska Marta
206
94 3446 832
organizacja sportu w gminie - Witoń Wojciech
206
94 3446 831
współpr.z organ.pozarządowymi - Ziętarska Marta
206
94 3446 832

REF. PLANOWANIA I GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI - GN

kier.ref. Hnatkowski Marcin
110
94 3446 812
gosp. nieruchomościami i geodezja - Nowak Monika
111
94 3446 813
gosp.nieruchomościami - Górzyński Paweł
111
94 3446 813
gosp.nieruchomościami - Pokutyńska Marta
111
94 3446 813
 

REF. INWESTYCJI i ROZWOJU LOKALNEGO - IR

kier.ref. Bejnarowicz Dawid
214
94 3446 837
zamówienia publiczne - Rudzki Dariusz
212
94 3446 834
inwestycje drogowe - Wiśniewski Przemysław
212
94 3446 834
budownictwo i gosp. komunalna - Monika Daciów-Grabicka
213
94 3446 835
inwestycje i remonty - Kamińska Aleksandra
213
94 3446 835
zarządzanie drogami - Grońska Mariola
215
94 3446 838
oświetlenie - Skrobacka Elżbieta
215
94 3446 838

BIURO SPRAW OBYWATELSKICH - SO

sprawy wojskowe -  Ferenc Jowita
115
94 3446 819
obrona cywilna - Miszta Radosław
115
94 3446 818
ewid. ludności i dowodów osobistych - Adamczyk Mirella
112
94 3446 815
ewidencja ludności - Klebeko-Kowalonek Grażyna
113
94 3446 814

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. OBSŁUGI PRAWNEJ UM - OP

radca prawny - Czepe Jolanta
201
94 3446 823
radca prawny - Flatow Piotr
201
94 3446 823

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

inspektor - Zdyr Rafał
301
94 3446 864

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. KONTROLI

inspektor Anna Hnatkowska
308
94 3446 845
kontrola@drawsko.pl 

REF. SPRAW SPOŁECZNYCH - SP

 
 
 
kier.ref. - Chmielecka Monika
204
94 3446 861
działalność gosp. i stypendia - Jakubowska Małgorzata
203
94 3446 863
administracja oświatowa - Komorowska Elżbieta
204
94 3446 862
administracja oświatowa - Okoń Joanna
204
94 3446 824

REF.ROLNICTWA i OCHR.ŚRODOWISKA - ROŚ budynek w Parku Chopina 2 - parter

kier.ref./ds.ochr.środowiska - Głuchowski Radosław
94 3446 850
gosp.odpadami - Gałązkiewicz Andrzej
94 3446 852
gosp. odpadami i roln. - Krucewicz Anna
94 3446 851
ochrona środowiska i rolnictwo - Lasota-Nowak Sara
94 3446 851
 
ochrona środowiska - Chudzik Ilona
94 3446 853
ochrona środowiska - Januszkiewicz Janina
94 3446 849
kształt. terenów zieleni - Matuszewska Magdalena
94 3446 854
ochr.środowiska i roln.
94 3446 849
 

REF. OPIEKI NAD ZABYTKAMI budynek ul. Kilińskiego 4

kier. Hołubczat Elżbieta
94 71376 51
eduk. i dokument. zabytków i zbiorów muzealnych - Kulig Agnieszka
94 71376 51
opieka nad eksponatami muzealnymi - Drobek Monika
94 71376 51

URZĄD STANU CYWILNEGO - USC budynek pl. Elizy Orzeszkowej 3

kier.urzędu - Kostrzewa Mariola
94 3632 446
z -ca kier.urzędu - Zubik - Getler Hanna
(zastępstwo) Marlena Pełczyńska
94 3632 446

STRAŻ MIEJSKA - SM budynek b. dworca PKP - ul. Kolejowa 1

komendant
Kurowski Maciej  
 
strażnicy miejscy
Kujawka Krzysztof
Lis Mateusz
Matusiak Piotr
Rzeszuto Jerzy
Sulima Tomasz
Patrol samoch.
782 303 217
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się