Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
GN.6733.12.2021.MH z dnia 18.10.2021 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr
511, 532, 533 w obrębie 0006 miasta Drawsko Pomorskie.
19.10.2021 więcej
GN.6733.11.2021.MH z dnia 06.09.2021 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
działek nr 11, 15 w obrębie Dołgie, gmina Drawsko Pomorskie.
07.09.2021 więcej
GN.6733.10.2021.MH z dnia 06.09.2021 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 4/2 w
obrębie 0017 miasta Drawsko Pomorskie.
07.09.2021 więcej
GN.6733.9.2021.MH z dnia 18.08.2021 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegjącej na budowie
sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz
oprawami oświetleniowymi i sieci kanalizacji deszczowej na
terenie działki nr 278 w obrębie 0012 miasta Drawsko Pomorskie.
19.08.2021 więcej
GN.6733.11.2021.MH z dnia 16.08.2021 r.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci
wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 11, 15
w obrębie Dołgie, gmina Drawsko Pomorskie
17.08.2021 więcej
GN.6733.10.2021.MH z dnia 16.08.2021 r.
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na
terenie działki nr 4/2, w obrębie 17 miasta Drawsko Pmorskie
17.08.2021 więcej
GN.6733.9.2021.MH z dnia 28.07.2021 r.
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz oprawami
oświetleniowymi i sieci kanalizacji deszczowej na terenie
działki nr 278 w obrębie 0012 miasta Drawsko Pomorskie.
28.07.2021 więcej
GN.6733.8.2021.MH z dnia 26.07.2021 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegjącej na budowie
sieci gazowej niskiego ciśnienia de 90PE100 na działkach nr
137/1, 121/1 w obrębie 0012 miasta Drawsko Pomorskie.
27.07.2021 więcej
GN.6733.11.2021.MH z dnia 23.07.2021 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
działek nr 11, 15 w obrębie Dołgie, gmina Drawsko Pomorskie.
23.07.2021 więcej
GN.6733.10.2021.MH z dnia 15.07.2021 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na
terenie działki nr 4/2, w obrębie 17 miasta Drawsko Pmorskie
20.07.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się