Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Interpelacja 18/2020
w sprawie wycinki drzew przy Promenadzie Piastowskie
31.12.2020 więcej
Interpelacja 17/2020
w sprawie eksponatów przedwojennego Muzeum Regionalnego w
Drawsku Pomorskim
21.12.2020 więcej
Interpelacja 16/2020
w sprawie nasadzeń
21.12.2020 więcej
Wniosek 15/2020
Wniosek 15/2020 w sprawie przeprowadzenia przeglądu zieleni i
zadrzewienia na t. gminy Drawsko Pomorskie
02.09.2020 więcej
Interpelacja 14/2020
Interpelacja 14/2020 w sprawie zalegania śmieci
wielkogabarytowych i odpadów po remontach na ul. Kujawskiej
26.08.2020 więcej
Zapytanie 13/2020
Zapytanie 13/2020 w sprawie drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym w
Drawsku Pomorskim
26.08.2020 więcej
Zapytanie 12/2020
Zapytanie 12/2020 w sprawie planowanych inwestycji nad rz. Drawą
- deptak przy ul. Słowiańskiej - wyznaczenie dodatkowych miejsc
do wodowania kajaków i postoju
26.08.2020 więcej
Zapytanie 11/2020
Zapytanie 11/2020 w sprawie terenu powyżej terenu ul.
Wywiórskiego gdzie jest nielegalne składowisko odpadów w tym
opon - interweniowanie o właścicieli posesji oraz monitoring i
zwiększenie patroli
26.08.2020 więcej
Zapytanie 10/2020
Zapytanie 10/2020 w sprawie boiska do piłki nożnej przy ul.
Mickiewicza - przewrócenia do stanu sprzed remontu drogi
26.08.2020 więcej
Zapytanie 9/2020
Zapytanie 9/2020 w sprawie przebudowy skweru na Placu Konstytucji
26.08.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się