Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 07 października 2021 r. na dzierżawę
nieruchomości niezabudowanej tj. części działek nr 246/1 o
powierzchni 1,1180 ha położonej w obrębie Ostrowice, gmina
Drawsko Pomorskie.
15.10.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 07 października 2021 r. na dzierżawę
nieruchomości niezabudowanej tj. części działek nr 354/5 o
powierzchni 0,0315 ha położonej w obrębie 0011 miasta Drawsko
Pomorskie.
15.10.2021 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek na terenie miasta Drawsko Pomorskie
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych
położonych na terenie miasta Drawsko Pomorskie.
13.10.2021 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie zarządzeniem Nr 117/2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 5 października 2021 r.
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza wykaz nieruchomości
stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonej
do oddania w użyczenie obejmujący działkę nr 65/1 w obrębie
Borne, gmina Drawsko Pomorskie.
06.10.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 09 września 2021 r. na dzierżawę
nieruchomości niezabudowanej tj. części działek nr 2/6 o
powierzchni 0,0225 ha położonej w obrębie 0007 miasta Drawsko
Pomorskie przy ul. Kościuszki.
17.09.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 09 września 2021 r. na dzierżawę
nieruchomości niezabudowanej tj. części działek nr 2/6 o
powierzchni 0,0290 ha położonej w obrębie 0007 miasta Drawsko
Pomorskie przy ul. Kościuszki.
17.09.2021 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie
Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych
położonych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.
06.09.2021 więcej
I przetarg ustny nieograniczony z 05.08.2021
I przetarg ustny nieograniczony z 05.08.2021
05.08.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 27 maja 2021 r. na dzierżawę
nieruchomości niezabudowanej tj. części działki nr 2/6 o
powierzchni 0,0351 ha położonej w obrębie 0007 miasta Drawsko
Pomorskie przy ul. Kościuszki.
17.06.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 27 maja 2021 r. na dzierżawę
nieruchomości niezabudowanej tj. części działki nr 58/6 o
powierzchni 0,0544 ha położonej w obrębie 0007 miasta Drawsko
Pomorskie przy ul. Kościuszki.
17.06.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się